A-kirjain

Olen joskus miettinyt, mihin kaikkeen käyttöön pelkkää a-kirjainta voi käyttää. Ensimmäisenä tulee mieleen lyhenteet. A-kirjain tunnetaankin tutun aakkoston ensimmäisen kirjaimen lisäksi monista lyhenteistä. Suomen kielessä kirjaimella on paljon käyttöä lyhenteenä. Versaalilla eli isolla kirjaimella on eri merkitys kuin gemenalla, pienellä kirjaimella. Olen kerännyt oheiseen listaan joukon a-kirjaimesta muodostettuja lyhenteitä.

a

 • aari, pinta-alan mittayksikkö 100 m2; 100 aaria on 1 hehtaari
 • approbatur, latinaa ja tarkoittaa hyväksytään, alin hyväksyvä arvosana yliopistoissa ja ylioppilastutkinnossa; yliopistoissa myös alin oppimäärä
 • atto, tanskan kielen sanasta kahdeksantoista atten johdettu kerrannaisyksikön etuliite atto-, 10-18
 • kiihtyvyys, mekaniikassa kiihtyvyyden tunnus a = m/s2
 • vuonna, latinankielisestä vuonna-sanaa tarkoittavasta sanasta anno tai niin ikään latinankielisestä ennen-sanaa tarkoittavasta sanasta ante muodostettu aikaa merkitsevä lyhenne
 • vuosi, SI-järjestelmässä

à

 • ranskan kielen prepositio, jota suomen kielessä käytetään ryhmän yhden jäsenen hintaa tai suuruutta, esimerkiksi 10 kg à 2 €, tunnus kirjoitetaan usein väärin akuutilla á
 • ranskan kielen prepositiota käytetään suomen kielessä merkitsemään väliä, esimerkiksi 10 à 20 km eli 10-20 km

a-

 • johdettu kreikan kielestä ja käytetään yhdyssanoissa merkitsemään vastakohtaa epä-, ei-; esimerkiksi asosiaalinen epäsosiaalinen

A

 • aktiivisuus, aktiivisuuden yksikön becquerelin tunnus
 • alaniini, adenosiini, tunnus biokemiassa
 • altto, ääniala musiikissa, tyypillisesti naisen äänestä
 • ampeeri, sähkövirran yksikkö
 • ampeerikierros, magnetomotorisen voiman (mmv) yksikkö
 • anodi, tunnus elektroniikassa
 • asetus
 • heksadesimaaliluku, matematiikassa ja tietotekniikassa, desimaalilukuna 10
 • moottoriajoneuvojen tunnus Itävallassa
 • paperikoko, pääsarjan tunnus, esimerkiksi A4
 • pariston koko, paristojen kokoa ilmaiseva merkintä, esimerkiksi AAA-koko
 • pinta-ala
 • sävel, C-duuriasteikon kuudes sävel
 • veriryhmä

Kirjaimella a merkitään ehkä vielä enemmänkin erilaisia asioita. Gummeruksen vuonna 1984 julkaistussa Taskutietojätissä iso A-kirjain on roomalaisena lukumerkkinä 500. Muiden lähteiden mukaan roomalaista viittäsataa merkitään isolla D-kirjaimella.

Julkaistu tiistaina 15.4.2008 klo 19:05.

Edellinen
Kifan pakolaiset
Seuraava
Huhtikuun puolivälissä