Ohjelmoijan kehitys

Tietokoneohjelmoijan tiedot ja taidot karttuvat iän ja kokemuksen myötä. Aluksi ohjelmointityön jälki on varovaisen järjestelmällistä ja naiivia. Mutta mitä kokeneemmaksi ohjelmoija tulee, sitä itsevarmemmaksi myös työn jälki muuttuu, kuten oheinen kehityskaari osoittaa. Jokaisessa pienessä ohjelmanäytteessä tulostetaan kuvaruudulle vanha kunnon tuttu "Hello World" -lausahdus.

Koululainen

10 PRINT "HELLO WORLD" 20 END

Lukiolainen

program Hello(input, output)   begin     writeln('Hello World')   end.

Abiturientti

(defun hello   (print     (cons 'Hello (list 'World))))

Aloitteleva ammattilainen

#include <stdio.h> void main(void) {   char *message[] = {"Hello ", "World"};   int i;     for(i = 0; i < 2; ++i)     printf("%s", message[i]);   printf("n"); }

Kokenut ammattilainen

#include <iostream.h> #include <string.h> class string { private:   int size;   char *ptr; string() : size(0), ptr(new char[1]) { ptr[0] = 0; }   string(const string &s) : size(s.size)   {     ptr = new char[size + 1];     strcpy(ptr, s.ptr);   }   ~string()   {     delete [] ptr;   }   friend ostream &operator <<(ostream &, const string &);   string &operator=(const char *); }; ostream &operator<<(ostream &stream, const string &s) {   return(stream << s.ptr); } string &string::operator=(const char *chrs) {   if (this != &chrs)   {     delete [] ptr;    size = strlen(chrs);     ptr = new char[size + 1];     strcpy(ptr, chrs);   }   return(*this); } int main() {   string str;   str = "Hello World";   cout << str << endl;   return(0); }

Mestari

[ uuid(2573F8F4-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820) ] library LHello {     // bring in the master library     importlib("actimp.tlb");     importlib("actexp.tlb");     // bring in my interfaces     #include "pshlo.idl"     [     uuid(2573F8F5-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820)     ]     cotype THello  {  interface IHello;  interface IPersistFile;  }; }; [ exe, uuid(2573F890-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820) ] module CHelloLib {     // some code related header files     importheader(<windows.h>);     importheader(<ole2.h>);     importheader(<except.hxx>);     importheader("pshlo.h");     importheader("shlo.hxx");     importheader("mycls.hxx");     // needed typelibs     importlib("actimp.tlb");     importlib("actexp.tlb");     importlib("thlo.tlb");     [     uuid(2573F891-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820),     aggregatable     ]     coclass CHello  {  cotype THello;  }; }; #include "ipfix.hxx" extern HANDLE hEvent; class CHello : public CHelloBase { public:     IPFIX(CLSID_CHello);     CHello(IUnknown *pUnk);     ~CHello();     HRESULT  __stdcall PrintSz(LPWSTR pwszString); private:     static int cObjRef; }; #include <windows.h> #include <ole2.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include "thlo.h" #include "pshlo.h" #include "shlo.hxx" #include "mycls.hxx" int CHello::cObjRef = 0; CHello::CHello(IUnknown *pUnk) : CHelloBase(pUnk) {     cObjRef++;     return; } HRESULT  __stdcall  CHello::PrintSz(LPWSTR pwszString) {     printf("%ws ", pwszString);     return(ResultFromScode(S_OK)); } CHello::~CHello(void) { // when the object count goes to zero, stop the server cObjRef--; if( cObjRef == 0 )     PulseEvent(hEvent); return; } #include <windows.h> #include <ole2.h> #include "pshlo.h" #include "shlo.hxx" #include "mycls.hxx" HANDLE hEvent;  int _cdecl main( int argc, char * argv[] ) { ULONG ulRef; DWORD dwRegistration; CHelloCF *pCF = new CHelloCF(); hEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL); // Initialize the OLE libraries CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED); CoRegisterClassObject(CLSID_CHello, pCF,      CLSCTX_LOCAL_SERVER,     REGCLS_MULTIPLEUSE, &dwRegistration); // wait on an event to stop WaitForSingleObject(hEvent, INFINITE); // revoke and release the class object CoRevokeClassObject(dwRegistration); ulRef = pCF->Release(); // Tell OLE we are going away. CoUninitialize(); return(0); } extern CLSID CLSID_CHello; extern UUID LIBID_CHelloLib; CLSID CLSID_CHello = { /* 2573F891-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820 */     0x2573F891,     0xCFEE,     0x101A,     { 0x9A, 0x9F, 0x00, 0xAA, 0x00, 0x34, 0x28, 0x20 } }; UUID LIBID_CHelloLib = { /* 2573F890-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820 */     0x2573F890,     0xCFEE,     0x101A,     { 0x9A, 0x9F, 0x00, 0xAA, 0x00, 0x34, 0x28, 0x20 } }; #include <windows.h> #include <ole2.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <stdio.h> #include "pshlo.h" #include "shlo.hxx" #include "clsid.h" int _cdecl main( int argc, char * argv[] ) { HRESULT  hRslt; IHello        *pHello; ULONG  ulCnt; IMoniker * pmk; WCHAR  wcsT[_MAX_PATH]; WCHAR  wcsPath[2 * _MAX_PATH]; // get object path wcsPath[0] = '\0'; wcsT[0] = '\0'; if( argc > 1) {     mbstowcs(wcsPath, argv[1], strlen(argv[1]) + 1);     wcsupr(wcsPath);     } else {     fprintf(stderr, "Object path must be specifiedn");     return(1);     } // get print string if(argc > 2)     mbstowcs(wcsT, argv[2], strlen(argv[2]) + 1); else     wcscpy(wcsT, L"Hello World"); printf("Linking to object %wsn", wcsPath); printf("Text String %wsn", wcsT); // Initialize the OLE libraries hRslt = CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED); if(SUCCEEDED(hRslt)) {     hRslt = CreateFileMoniker(wcsPath, &pmk);     if(SUCCEEDED(hRslt))  hRslt = BindMoniker(pmk, 0, IID_IHello,  (void **)&pHello);     if(SUCCEEDED(hRslt)) {  // print a string out  pHello->PrintSz(wcsT);  Sleep(2000);  ulCnt = pHello->Release();  }     else  printf("Failure to connect, status: %lx", hRslt);     // Tell OLE we are going away.     CoUninitialize();     } return(0); }

Ohjelmointityön käytyä ikävystyttäväksi ja mielenkiinnottomaksi saattaa ohjelmoija poiketa kaidalta polulta ja ryhtyä hakkeriksi. Hakkerinkin taidot kehittyvät haasteiden lisääntyessä. Oheinen kehityskaari näyttää, miten hakkerin taidot kehittyvät.

Aloitteleva hakkeri

#!/usr/local/bin/perl $msg="Hello, world.n"; if ($#ARGV >= 0) {   while(defined($arg=shift(@ARGV))) {     $outfilename = $arg;     open(FILE, ">" . $outfilename) || die "Can't write  $arg: $!n";     print (FILE $msg);     close(FILE) || die "Can't close $arg: $!n";   } } else {   print ($msg); } 1;

Etevä hakkeri

#include <stdio.h> #define S "Hello, Worldn" main(){exit(printf(S) == strlen(S) ? 0 : 1);}

Kokenut hakkeri

% cc -o a.out ~/src/misc/hw/hw.c % a.out

Guru

% echo "Hello, world."

Julkaistu lauantaina 17.10.2009 klo 17:00 avainsanalla vitsit.

Edellinen
Omenastruudeli
Seuraava
Inglourious Basterds
Evästeiden käyttö

Käytän sivustollani evästeitä tarjotakseni parhaimman mahdollisen lukukokemuksen blogini lukijoille. Jos jatkat sivustoni käyttöä, oletan, että hyväksyt evästeiden käytön sivustollani.

Lisätietoja evästeiden käytöstä